Category: Հայտարարություններ
Published on 26 September 2014
Print

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԳԱԳԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԻՆ

26․09․2014, Երեւան

Դեռեւս ամբողջատիրութեան տարիներին ԱՄԿ-ԱԻՄ-ը եղել է Հայաստանում ազգային սահմանադրական կարգի հաստատման ջատագով եւ, յետեւողականօրէն ծառայելով այդ նպատակին, մշտապէս իր ուշադրութեան կիզակէտում է պահել ազգային սահմանադրութեան ընդունման, ապա եւ՝ բարեփոխման խնդիրները։ 2000-ական թուականներին «Ժողովրդավարութեան բանաձեւ»-ի որդեգրումից յետոյ սահմանադրական կարգի վերաբերեալ հայեցողական / նախասիրական/ պատկերացումներին որպէս այլընտրանք ԱԻՄ-ը ներկայացրեց գիտականօրէն հիմնաւորուած՝ ժողովրդավարութեան եւ մարդու իրաւունքների վրա խարսխուած մի նոր հայեցակարգ։ Պայմանականօրէն ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ անունով ասպարէզ իջեցուած այս համակարգը արժանացաւ վեց կուսակցութիւնների հաւանութեանը եւ նրանց համահեղինակութեամբ ներկայացուեց ՀՀ Ազգային Ժողովին եւ ՀՀ նախագահին։ 
Վերջին ամիսներին ՀՀ նախագահի կողմից շրջանառութեան մէջ դրուած Սահմանադրական բարեփոխումների գաղափարը, որի առանցքում անցումն է, այսպէս կոչուած՝ խորհրդարանական համակարգի, ներկայացւում է որպէս այլընտրանք չունեցող առաջարկ։ Մեր նպատակն այն չէ, որ արձանագրենք այդպիսի պնդումների անազնիւ լինելը։ Մենք միայն կամենում ենք եւս մէկ անգամ՝ այս անգամ հրապարակաւ, ներկայացնել աւելի քան տաս տարի շրջանառաութեան մեջ գտնուող բացարձակ ժողովրդավարական համակարգը, որը ի դերեւ է հանում խորհրդարանական համակարգի անկատարութիւնը որպէս յետադիմական՝ քաղաքացիների՝ ժողովրդի, դերակատարութիւնը նուազեցնող համակարգ։
Մենք համոզուած ենք, որ մարդու իրաւունքների վրա խարսխուած, առաւել ժողովրդավարական, իշխանական ճյուղերի տարանջատումն իսկապէս ապահովող միակ համակարգը նախագահական համակարգն է՝ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐՈՒԱԾ ա) վարչապետ-փոխվարչապետով, բ) բացարձակ ներկայացուցչականութիւն ապահովող խորհրդարանով, գ) վերադաս դատաւորներով եւ դ) վարչական միաւորների ղեկավարներով։
Ուզում ենք հաւատալ, որ այսուհետեւ կդադարեն բարբաջանքերի հաւասարազօր յայտարարութիւններն առ այն, թէ այլընտրանքային հայեցակարգ ներկայացուած չէ։
Կից ներկայացւում է՝ ա) ԱԻՄ Ներկայացուցչական խորհրդի 2014 թ․-ի ապրիլի 12-ին ընդունած եւ հունիսի 14-ին ԱԻՄ համահաւաքի կողմից հաստատուած Յայտարարութիւնը սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերեալ ( 12 օրինակ) եւ բ) այդ հայեցակարգի գաղափարախոսութիւնը ներկայացնող <<Դեպի Բացարձակ Ժողովրդավարութիւն>> աշխատութիւնը (12 օրինակ)։ 

ԱԻՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 
Պարոյր Հայրիկեան

 

Որոնում

Վերջին տեսանիւթեր

?>?>